15.12.2020

TT ARHITEKTURA

 
Tomislav Tabain, direktor tvrtke TT ARHITEKTURA d.o.o. iz Pule odgovorio nam je na nekoliko pitanja povodom nedavno ostvarene suradnje te nas upoznao s uslugama koje nudi našim klijentima.


1. Čime se bavi vaša tvrtka?


Arhitektonski ured TT ARHITEKTURA d.o.o. sa sjedištem u Puli, bavi se projektiranjem, planiranjem, nadzorom u gradnji te uređenjem interijera i eksterijera, etažiranjem i ozakonjenjem (legalizacijom) nezakonito izgrađenih zgrada.
      

2. Što vas izdvaja od ostalih tvrtki koje se bave istom djelatnošću?

Stručnost, znanje, brzina, preciznost i širina usluge koju nudimo kako u projektiranju tako i u nadzoru i vođenju gradnje stambenih i poslovnih objekata, kao rezultat dugogodišnjeg rada na područjima Korčule, Lastova, Pelješca, Zagreba i Istarske županije.
 

3. Koje usluge možete ponuditi našim klijentima?

- vođenje i zastupanje u procesu ishođenja upravnih akata
- analiza prostorno-planske dokumentacije i prostornih mogućnosti na građevinskim česticama (Prostornog plana uređenja općine ili grada, Urbanističkih planova uređenja te Detaljnih planova uređenja užih područja)
- idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja - arhitektonski projekt mapa 1 te koordinacija sa ostalim strukovnim područjima u procesu izrade glavnog projekta (inženjeri građevine, strojarstva, geodezije, elektrotehnike, geomehanike, zaštite od požara,...)
- vođenje izrade glavnog projekta kao projektant i glavni projektant - izvedbeni projekt, detalji
- izrada građevinskog troškovnika za traženje ponuda izvođača
- 3D model idejnog rješenja
- 3D fotorealistični prikazi i fotomontaže
- projektiranje bazena
- projektiranje okućnice i okoliša na parceli
- etažiranje objekata
- ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija)
- dizajn interijera
- nadzor gradnje i gradilišta te fotoarhiviranje fazi gradnje
- uz navedene arhitektonske usluge nudim i brojne usluge svojih suradnika iz sljedećih struka: geodezije, građevine, elektrotehnike, strojarstva, zaštite od požara, geomehanike i sl. 
      

4. Kako funkcionira suradnja s vašom tvrtkom? Na koji način pristupate klijentima?

Potencijalnim investitorima nudimo besplatno savjetovanje i ponudu izrade navedenih usluga te u više navrata tražimo idejno rješenje na temelju želja investitora. Uz davanje punomoći meni kao projektantu i glavnom projektantu izrađujemo svu kako obaveznu (idejno rješenje i glavni projekt) tako i dodatnu (izvedbeni projekt, 3D, troškovnik, nadzor gradnje) projektnu dokumentaciju u svrhu ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javno-pravnih tijela te ishođenja upravnih akata: građevinske i uporabne Dozvole.
Na našoj internetskoj stranici možete zatražiti ponudu prilagođenu vašim potrebama.
 

5. Kako vas naši klijenti mogu kontaktirati i angažirati?

Dostupan sam potencijalnim klijentima u bilo koje vrijeme i vikendima na dolje navedenim kontaktima:

e: tt.arhitektura@gmail.com
m: +38599 648 3110 Tomislav Tabain, direktor, mag.ing.arch. et urb., ovl. arh.
TT ARHITEKTURA d.o.o., Karlovačka 16, 52100 Pula